Malaika

20 tekstów – auto­rem jest Ma­laika.

Bez­powrot­nie zam­knąłeś drzwi do przeszłości,którą jes­tem ja. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 29 stycznia 2012, 21:34

Na dob­ra­noc baj­ka o miłości..
..daw­no,daw­no temu

myśl
zebrała 28 fiszek • 27 stycznia 2012, 01:02

Choć os­tatni raz,znów być w naj­bezpie­czniej­szym miej­scu na ziemi, w Twoich ramionach. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 9 sierpnia 2011, 19:36

Chciałabym móc zasnąć wtu­lona w Ciebie i obudzić się wiedząc,że jes­teś obok mnie. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 1 lipca 2011, 00:50

Zos­ta­wiam ser­ce przed bramą mo­jego życia. 

myśl
zebrała 114 fiszek • 6 kwietnia 2011, 18:34

Pozwól mi się obudzić z koszma­ru mo­jego życia. 

myśl
zebrała 114 fiszek • 22 marca 2011, 08:57

Mo­je złama­ne ser­ce pełne jest nienawiści. 

myśl
zebrała 123 fiszki • 11 lutego 2011, 21:39

Pew­ne­go dnia zam­knę oczy,a płynąca łza będzie os­tatnią, wy­wołaną wspom­nieniem o Tobie. 

myśl
zebrała 227 fiszek • 1 lutego 2011, 10:22

Poz­wo­liłam Ci Ser­ce przejąć kon­trolę nad moim życiem,proszę nie za­wiedź mnie. 

myśl
zebrała 193 fiszki • 10 stycznia 2011, 13:59

Zab­rakło tyl­ko jed­ne­go ele­men­tu,a runęło wszystko. 

myśl
zebrała 210 fiszek • 30 grudnia 2010, 10:53
Malaika

'Być może okrutna tak bardzo jak głupia,gdy nie wiem co robię,wiem tylko co czuję.'

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność